Οι εργασίες των φωτογραφιών έγιναν για την ολική ανακαίνιση (αλλάξανε μέχρι και τα πλακάκια και οι θέσεις των ηλεκτρικών συσκευών) μίας κουζίνας κατοικίας που χρησιμοποιείται.

Η κατασκευή έγινε πάνω αποκλειστικά σε δικά μας σχέδια (στα ντουλάπια, τα χρώματα, τα πλακάκια και το σχέδιο τοποθέτησής τους κλπ), λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη.

Χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και όλες οι εργασίες, οι κατασκευές και οι τοποθετήσεις έγιναν από εξειδικευμένους τεχνικούς που συνεργαζόμαστε, υπό την συνεχή δική μας επίβλεψη.

Το χρονοδιάγραμμά μας προέβλεπε έναρξη των εργασιών στις 17 Μαΐου και ολοκλήρωση στις 8 Ιουνίου, δηλαδή 23 ημερολογιακές ημέρες. Οι εργασίες άρχισαν εγκαίρως (17/5) και τελείωσαν στις 4 Ιουνίου (4 μέρες νωρίτερα), με συνολική διάρκεια 19 ημερολογιακές ημέρες. (Σημείωση: Το χρονοδιάγραμμα εργασιών γίνεται για διάφορους λόγους με σκοπό να έχουμε το γρηγορότερο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς να υπάρχει μείωση στην ποιότητα).

Μερικοί από τους λόγους είναι α) να παραγγελθούν τα κατάλληλα υλικά στο σωστό χρονικό σημείο, ούτε πολύ νωρίς ώστε να μην χρειάζεται να γίνουν όλα τα έξοδα μαζί, ούτε πολύ αργά ώστε να καθυστερήσουν οι εργασίες, β) Τα διάφορα συνεργεία να έχουν ειδοποιηθεί εγκαίρως για το χρόνο που θα τα χρειαστούμε και να δουλεύουν όποτε είναι δυνατόν συγχρόνως (κάποιες φορές δούλευαν 4 συνεργεία ταυτοχρόνως), αλλά όποτε το απαιτεί η φύση της εργασίας ένα συνεργείο μόνο του, γ) να μην χάνεται χρόνος όταν κάποιες εργασίες δεν μπορούν να προχωρήσουν (π.χ. περιμένουν να στεγνώσουν κάποια υλικά), να συνεχίζουν άλλες εργασίες από άλλο συνεργείο, υπολογίζοντας και λίγες μέρες “αέρα” για τυχόν απρόβλεπτες εργασίες που θα προκύψουν, και δ) και κυριότερο, μπορεί ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει πότε θα “βρει την ησυχία του” και το σπίτι του θα είναι πλήρως λειτουργικό.)

Renovation in general and especially of the kitchen (or of the WC if the only one of the house) wile a family is living in the house can be a real big trouble!… that is the reason we need to do it in the less possible time but with the best possible result and quality! With great experience on the field, good time programming and continuous supervision and a lot of good will, with trusting experienced professionals of every involved profession….…we are getting there!

Η ανακαίνιση γενικότερα και ειδικά της κουζίνας (ή του μπάνιου εάν είναι το μοναδικό του σπιτιού) ενώ η οικογένεια ζει μέσα στο σπίτι, προφανώς και είναι ένας μεγάλος μπελάς!... Για αυτόν τον λόγο, χρειάστηκε να την κάνουμε στον συντομότερο δυνατό χρόνο χωρίς εννοείται να θυσιάζουμε το αποτέλεσμα ή την ποιότητα! Με μεγάλη εμπειρία, καλό χρονικό προγραμματισμό και στενή επίβλεψη αλλά και πολύ καλή θέληση, συνεργαζόμενοι με αξιόπιστους επαγγελματίες μάστορες του κάθε επαγγέλματος που χρειάζεται …..

Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε!

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,
επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της

Φόρμας Επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Facebook 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μιχαήλ Κόρακα 6, Ιεράπετρα
     (Α' Όροφος), Κρήτη, Τ.Κ.:72200

2842022777

2842024288

 mast.design.team@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα37341

ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Καλλιόπη - Ιωάννα Ε. Μαστοράκη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ.
Αρ.ΤΕΕ 96770

 +30 6974859597

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ιωάννης Ε.Μαστοράκης
Πολιτικός Μηχανικός MSc Uni of Brighton
Αρ.ΤΕΕ 99758

+30 6974859598

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.